Lokaltbredband AB Integritetspolicy

Lokaltbredband arbetar för en säker hantering av bolagets kunders personuppgifter och välkomnar därmed
den nya och skärpta dataskyddsförordningen, GDPR, som gäller inom EU sedan den 25 maj 2018.
Syftet med förordningen är att ställa hårdare krav på företags hantering av personuppgifter samt ge en ökad transparens gentemot anställda och kunder. Som kund hos Lokaltbredband kan man när som helst få information om vilka uppgifter Lokaltbredband behandlar samt få ens uppgifter rättade genom att kontakta Lokaltbredband via e-post support@lokaltbredband.se

Hantering av kunders personuppgifter och vilka som har tillgång till dessa

Lokaltbredband sparar kunders personuppgifter för att fakturera för den tjänst som kunden ingått avtal.
Generellt skickar kunderna sina personuppgifter via e-post eller ett beställningsformulär på hemsidan. Dessa e-post raderas inte med en gång utan sparas i ett år, för både kundens och Lokaltbredband säkerhet.
De personuppgifter som samlas in består av företagsnamn, organisationsnummer, faktureringsadress,
e-postadress samt kontaktuppgifter till en referensperson. Vi har inte som rutin att spara kunders telefonnummer men det kan förekomma.

Anställda på Lokaltbredband, handläggare för bolagets ekonomitjänster samt bolagets revisorer och konsulter har tillgång till kundernas personuppgifter. Personuppgifterna sparas på säkra servrar inom Sveriges gränser.

Nyhetsbrev och utskick

Lokaltbredband kan även komma att göra utskick i form av nyhetsbrev, kampanjer eller annan information rörande bolaget eller bolagets produkter och tjänster. Kunden har dock rätt att när som tacka nej till denna typ av utskick. Väljer kunden detta kommer kundens e-post att raderas från systemet och kunden kommer inte att erhålla några utskick enligt ovan.

IP-adress

Lokaltbredband sparar besökares IP-adresser för webbplatsens besöksstatistik av säkerhetsskäl samt i bevissyfte. Lagringen av detta sker på säkra servar inom Sveriges gränser.

Cookies

Lokaltbredband hemsida använder ”sessionscookies”. Denna typ av cookie försvinner när webbläsaren stängs ner och sparas alltså inte.

För din säkerhet

Lokaltbredband värderar en hög säkerhet för hantering av kunders personuppgifter. Lokaltbredband arbetar med tydliga rutiner och löpande arbete för att förebygga eventuella incidenter.

Lokaltbredband jobbar ständigt med utvecklingen av bolagets system. Detta för att implementera fler funktioner som ämnar att skydda och värna våra kunders personliga integritet.

Delning av personuppgifter

Lokaltbredband säljer inte och kommer aldrig att sälja kunders personuppgifter, men om registrerade personer, Datainspektionen eller annan tredje man begär information från Lokaltbredband rörande behandlingen av personuppgifter skall parterna samverka och utbyta information i nödvändig utsträckning. Ingen part får lämna ut personuppgifter eller information om behandlingen av personuppgifter utan medgivande i förväg från motparten utom för det fall föreläggande eller beslut finns därom från relevant myndighet eller om part är nödgad därtill enligt tvingande lagstiftning.

Samtycke

I samband med att bli kund hos Lokaltbredband samtycker kunden till att Lokaltbredband sparar personuppgifterna vilket framgår i Lokaltbredband allmänna villkor. Kunden kan när som återkalla samtycket vilket innebär att Lokaltbredband slutar behandla personuppgifterna eller uppdaterar tidigare lämnade uppgifter.

Övrigt

För oss på Lokaltbredband är det viktigt att våra kunder är medvetna om att de kan kontakta oss eller Datainspektionen vid incidenter, problem eller klagomål. Lokaltbredband har en utsedd person som dataskyddsombud och personuppgiftsansvarig.